Màng PE

Túi ép 3 biên

Túi Spout

Túi Die Cut

Túi Ép 4 Biên

Túi Ép 8 Biên

Màng Cuộn

Túi Ép Mặt Lưng